CIB Vlaanderen wordt CIB en daar hoort een volledig nieuw kleedje bij. Klik hier voor meer info.

Erfdienstbaarheden ontstaan na 1 september 2021

Syllabus
Erfdienstbaarheden ontstaan na 1 september 2021

Erfdienstbaarheden zijn eeuwenoud en bestonden al ten tijde van de Romeinen. Desalniettemin zijn ze op heden nog steeds bijzonder actueel en bovenal zeer nuttig. Erfdienstbaarheden zorgen er voor dat gebouwen en gronden optimaal kunnen worden benut. Zij regelen tevens de verhoudingen tussen naburen en trachten conflicten te vermijden. Het belang van erfdienstbaarheden is trouwens groter geworden, nu de bebouwing meer aaneengesloten is geworden. 

Een erfdienstbaarheid is veel meer dan een recht van doorgang over grond ten gunste van een landbouwer om zijn akker te betreden.

N.a.v. de hervorming van het goederenrecht en de invoering van boek 3 in het Burgerlijk Wetboek, werden de bepalingen omtrent de erfdienstbaarheden grondig gewijzigd op 1 september 2021.

In deze syllabus zullen wij de nieuwe regels die van toepassing zijn op erfdienstbaarheden die na 1 september 2021 ontstaan, grondig analyseren en de aandacht van de vastgoedmakelaars vestigen op hun verplichtingen ter zake in geval van verkoop van een onroerend goed.

Structurele partners

KorfineChecknetACEGSpottoECCAConcordiaCovastLuminusORIS
Asbest Consulting

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Deze browser is niet compatibel met CIB. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.