Ik ben eigenaar van een appartement in een appartementsgebouw. Hoe zit het met de gemeenschappelijke kosten?

In een appartementsgebouw word je als eigenaar van een appartement met twee soorten kosten geconfronteerd.

1.       De privékosten van je appartement
Bijvoorbeeld: elektriciteitsverbruik in je appartement, kabeldistributie, internetaansluiting, telefoonabonnement, … Voor deze kosten ontvang je de facturen rechtstreeks op jouw naam.

2.       De kosten van de gemene delen in het gebouw
Bijvoorbeeld: onderhoudskosten van de lift, kosten van onderhoudspersoneel voor het onderhoud van de traphal en gemeenschappelijke inkom, verlichtingskosten van de gemene delen, …
 

Hoe wordt je aandeel in deze gemene kosten bepaald?
Het aandeel dat je als mede-eigenaar moet betalen in deze gemene kosten, staat vermeld in het reglement van mede-eigendom van het appartementsgebouw. Dit aandeel wordt meestal bepaald door het eigendomsaandeel dat elke mede-eigenaar heeft in de gemene delen, de zogenaamde quotiteiten. Hoeveel quotiteiten er aan jouw appartement werden toebedeeld, staat vermeld in de aankoopakte, alsook in de basisakte van het appartementsgebouw. Bijvoorbeeld: vertegenwoordigen de gemene delen in het totaal 1.000 quotiteiten, dan kan er in de basisakte vermeld staan dat er op basis van de oppervlakte en andere kenmerken van je appartement 125 quotiteiten aan jouw appartement worden toegekend. Dit betekent dan dat je voor 125/1.000sten zal moeten bijdragen in de gemene kosten.

Het is ook mogelijk dat je bijdrage in de kosten wordt bepaald door het nut dat je hebt van bepaalde gemene delen. Heb je bijvoorbeeld een appartement op het gelijkvloers en maak je nooit gebruik van de lift, dan kan er in het reglement van mede-eigendom bepaald zijn dat jouw appartement niet moet bijdragen in de kosten voor het onderhoud van de lift.

Betaling facturen
De facturen voor deze gemene kosten komen niet aan op je persoonlijke naam, maar op naam van de vereniging van mede-eigenaars van het appartementsgebouw. In de praktijk is het de syndicus die zorgt voor de betaling van deze facturen. Opdat de syndicus de facturen zou kunnen betalen, moeten de mede-eigenaars natuurlijk geld ter beschikking stellen van de syndicus. Daarom zal de syndicus op geregelde tijdstippen, bijvoorbeeld om de drie maanden, een provisie vragen aan de mede-eigenaars. Op het einde van het jaar zal de syndicus dan een concrete kostenafrekening maken op grond waarvan de finale jaarafrekening per mede-eigenaar moet worden gemaakt. Elke mede-eigenaar ontvangt hierbij een gedetailleerde afrekening. Heeft een mede-eigenaar in de loop van het jaar te veel voorschotten betaald, dan ontvangt hij een terugbetaling. Werden er te weinig voorschotten betaald, dan moet hij nog bijleggen.