Handlichting

Teaser: 

Dit is het opheffen van een hypothecaire inschrijving op een onroerend goed.

Description: 

Een hypotheek wordt altijd genomen voor een periode van 30 jaar, ongeacht of de gewaarborgde schuld voor kortere of langere tijd werd aangegaan. De hypothecaire inschrijving eindigt vanzelf na het verstrijken van deze termijn. 

Wanneer een eigenaar beslist om zijn woning te verkopen, komt het dus vaak voor dat er nog een hypothecaire inschrijving bestaat, zelfs als de eigenaar al lang zijn lening heeft terugbetaald. 

More Info: 

Als koper wil je natuurlijk een onroerend goed kopen waarop geen hypotheek meer rust. Bij verkoop dient het goed dus 'vrij en onbelast' gemaakt. Dit gebeurt via tussenkomst van de notaris door de ondertekening van een akte van opheffing (handlichting).

De kosten voor deze handlichting zijn ten laste van de verkoper.