Huurwaarborglening

Teaser: 

Het Vlaams Woningfonds verstrekt vanaf 1 januari 2019 onder strikte voorwaarden huurwaarborgleningen, zodat huurders hun huurwaarborg zouden kunnen betalen bij het huren van een woning.

Description: 

Huurders die het moeilijk hebben om de huurwaarborg van drie maanden huur te betalen, kunnen zich onder bepaalde voorwaarden wenden tot het Vlaams Woningfonds, teneinde een renteloze huurwaarborglening te bekomen.

Het bedrag van deze huurwaarborglening is echter wel beperkt tot 1.800 euro, doch dit bedrag kan verhoogd worden op basis van het aantal personen ten laste of van de gemeente of de stad alwaar het gehuurde goed is gelegen.

De huurwaarborglening moet in principe binnen de twee jaar terugbetaald worden, doch in uitzonderlijke omstandigheden kan deze termijn met zes maanden worden verlengd.

Meer informatie over de huurwaarborglening alsook over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan: http://www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening.