Stookolieattest

Teaser: 

Dit attest wordt afgeleverd na keuring van de stookolietank.

Description: 

Bestaande stookolietanks moeten op geregelde tijdstippen worden gecontroleerd. Dit is wettelijk verplicht. Een ondergrondse huishoudelijke stookolietank (opslagcapaciteit van minder dan 5.000 kg) moet om de vijf jaar gecontroleerd worden door een erkend stookolietechnicus. Van deze controle wordt een stookolieattest afgeleverd.

More Info: 

De controle van de stookolietank moet gebeuren door een door de overheid erkend technicus. Na de controle plaatst hij een groen, oranje of rood keuringsplaatje (“dop”) op de tank.

  • De stookolietank is conform de milieuwetgeving: groene dop.
  • De stookolietank is niet conform de milieuwetgeving, maar er is geen kans op verontreiniging van de omgeving: oranje dop.
  • De stookolietank is niet conform de milieuwetgeving en de kans op verontreiniging van de omgeving is bestaande: rode dop. Een tank met een rode dop of keuringsplaatje mag je in geen geval laten bijvullen.

Bij de verkoop van een woning die voorzien is van een stookolietank zal de verkoper dit keuringsattest maar beter aan de koper bezorgen. Wettelijk gezien is dit niet verplicht, al voorziet de milieuwetgeving wel degelijk in diverse keuringsplichten voor stookolietanks. Stel dat er bijvoorbeeld een lekkage ontstaat waardoor stookolie in de bodem binnendringt, dan is het keuringsrapport een nuttig instrument in het kader van eventuele aansprakelijkheidsdiscussies tussen de koper en de verkoper. Een niet gekeurde stookolietank voldoet daarenboven niet aan de milieuwetgeving en kan aanleiding geven tot sanctionering.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar zal ervoor zorgen dat een geldig stookolieattest reeds bij de onderhandse verkoopovereenkomst aanwezig is.