Vlaams Woninghuurdecreet

Teaser: 

Het Vlaams Woninghuurdecreet (voluit het decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de duur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan) is van toepassing op huurovereenkomsten betreffende een woning die als hoofdverblijfplaats van de huurder dient en dit voor alle huurovereenkomsten afgesloten na 1 januari 2019.

Description: 

Het Vlaams Woninghuurdecreet is dus alleen van toepassing op de huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder met toestemming van de verhuurder tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt. Vallen hier dus niet onder:

  • huurcontracten voor kantoren, tweede verblijfplaatsen, garages, enz.
  • handelshuurovereenkomsten
  • pachtcontracten
Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar kent het toepassingsgebied van de verschillende huurregimes en kan je adviseren welk type huurcontract je in een concrete situatie best gebruikt. Ook kan hij het huurcontract modelleren op maat van het dossier en binnen de perken van wat wettelijk is toegelaten.