Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Teaser: 

Vlaamse instantie die sociale leningen toekent en sociale woningen bouwt.

Description: 

VMSW staat voluit voor Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. De VMSW is binnen het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) een extern verzelfstandigd agentschap.

De VMSW is de opvolger van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM).

More Info: 

De VMSW zorgt voor de planning van de sociale woningbouw in Vlaanderen door de tijdige opmaak van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma. Ze financiert of subsidieert ook sociale woonprojecten en legt er wooninfrastructuur aan, zoals wegen, riolering en groenaanleg.

Wie een huis of appartement wil kopen en een beperkt inkomen heeft, kan een lening aangaan bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De VMSW biedt de Vlaamse Woonlening aan. Met rentevoeten vanaf 2% is de Vlaamse Woonlening meestal een stuk goedkoper dan de markt. 

De VMSW verstrekt de Vlaamse Woonlening aan particulieren voor de aankoop van een sociale koopwoning, de renovatie van de eigen woning, de aankoop van een woning die (eventueel) gerenoveerd moet worden of om een woning te behouden na een relatiebreuk.

Om in aanmerking te komen voor deze lening moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: zie www.vlaamsewoonlening.beof www.vmsw.be