Het Vlaams Logiesdecreet

Cover: 
Teaser: 

Op 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet in werking getreden. Daarbij werd de regelgeving die van toepassing is op toeristische verhuringen grondig herschreven. Zo moet elk logies voortaan beschikken over een brandveiligheidsattest; de verklaring op erewoord werd afgeschaft. Heel wat vastgoedprofessionals zullen met het nieuwe Logiesdecreet in aanraking komen. Toeristisch vastgoed vinden we immers niet alleen aan de Kust maar ook in Limburg en de Vlaamse kunststeden.

Verder lezen?