Is de contractuele clausule in een huurovereenkomst die alle herstellingswerken ten laste van de huurder legt, geldig?

In een huurrelatie rijst er vaak discussie over de vraag welke herstellingen nu juist voor rekening van de huurder of verhuurder zijn. In huurovereenkomsten wordt vaak een oplijsting gemaakt van de herstellingswerken die de huurder of verhuurder moet uitvoeren. Sommige huurovereenkomsten bevatten zelfs clausules die alle herstellingswerken ten laste van de huurder leggen. Zijn dergelijke clausules wel geldig? Een en ander hangt af van de aard van de huurovereenkomst…

Antwoord: 

Verder lezen?