De vervroegde beëindiging van een huurovereenkomst door onderlinge toestemming: welke regeling geldt hiervoor bij woninghuur, bij handelshuur en bij pacht?

Soms wensen partijen – los van de wettelijke en/of contractueel voorziene opzeggingsmogelijkheden – in onderling overleg een einde te stellen aan de huurovereenkomst.  Volstaat het dat partijen hun akkoord op papier zetten of zijn er bijkomende formaliteiten vereist?

Antwoord: 

Verder lezen?