Is een clausule in het syndicuscontract die de syndicus voor méér dan drie jaar zou benoemen rechtsgeldig?

Mede-eigenaars hebben niet enkel nood aan een orgaan dat beslissingen neemt, maar ook aan een orgaan dat deze beslissingen uitvoert en dagdagelijks instaat voor het beheer van de mede-eigendom. De syndicus vormt het executief orgaan dat de beslissingen van de algemene vergadering uitvoert. De algemene vergadering is bevoegd voor het aanstellen van een nieuwe syndicus. Maar kan de algemene vergadering de syndicus voor een langere periode van 3 jaar benoemen?

Antwoord: 

Verder lezen?