GDPR: wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wie is de verwerker in een situatie van mede-eigendom?

In de General Data Protection Regulation (GDPR, in werking getreden op 25 mei 2018), die handelt over de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen, wordt er een onderscheid gemaakt tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker. Wie is in geval van mede-eigendom de verwerkingsverantwoordelijke en wie de verwerker?

Antwoord: 

Verder lezen?