Hoe kunnen de leefregels binnen een appartementsmede-eigendom worden gesanctioneerd?

De leefregels binnen een appartementsmede-eigendom zijn vervat in de burgerrechtelijke principes, de statuten en het reglement van orde. Oerdegelijke bepalingen en voorschriften volstaan niet. Ze moeten ook tanden hebben. Dit impliceert dat ter bescherming van het woonklimaat en de collectieve discipline tegen onbehoorlijke eigenaars en huurders efficiënt moet kunnen worden opgetreden. Verschillende knelpunten rijzen hierbij op. Enerzijds betreft het de vraag wat kan worden gevorderd en anderzijds door wie en tegen wie er kan worden gevorderd.

Antwoord: 

Verder lezen?