Hoe zit het met de aansprakelijkheid indien de informatieverplichting bij de verkoop van een appartement niet wordt nageleefd?

Bij de verkoop van een appartement is de syndicus verplicht om voorafgaand aan (de precontractuele fase) én bij het sluiten van een koopovereenkomst (de contractuele fase) bepaalde informatie over de mede-eigendom mee te delen. Op die manier kan de koper met kennis van zaken over zijn aankoop beslissen en wordt komaf gemaakt met situaties waarin de koper geconfronteerd wordt met onvoorziene uitgaven ten behoeve van de mede-eigendom. Wat als de informatie uit artikel 577-11, § § 1 en 2 BW niet tijdig of onvolledig aan de nieuwe mede-eigenaar ter beschikking werd gesteld? Draagt de notaris of de syndicus enige aansprakelijkheid wanneer de informatie niet ter beschikking werd gesteld?

Antwoord: 

Verder lezen?