Kan een goed nog verhuurd worden als het ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard?

De vastgoedmakelaar zal bij de verhuurbemiddeling moeten controleren of het te verhuren goed voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen. Hierbij kan de vastgoedmakelaar in de eerste plaats aan de eigenaar zelf vragen of er een conformiteitsattest voorhanden is. Zo niet, dan doet hij er goed aan om zijn opdrachtgever aan te raden een conformiteitsattest aan te vragen, zeker indien de vastgoedmakelaar twijfelt of wel voldaan is aan alle kwaliteitsnormen.

Antwoord: 

Verder lezen?