Kan je een pop-up winkel zonder handelshuurovereenkomst verhuren?

De oprichting van een pop-up winkel beantwoordt aan de wens van de huurder om tijdelijk een bepaalde handelsactiviteit uit te oefenen. Zo biedt het pop-up winkelconcept aan de huurder de mogelijkheid om nieuwe producten te promoten, op een kostenefficiënte manier nieuwe markten uit te proberen, een bijkomende capaciteit te creëren tijdens drukke periodes, ... Voor de verhuurder is het pop-up winkelconcept dan weer een oplossing om leegstaande handelspanden tijdelijk een nieuwe en lucratieve invulling te geven. Gelet op het tijdelijke karakter van de uitbating, is het veelal niet de bedoeling van de partijen om gebonden te zijn door een handelshuurovereenkomst, met een minimumduur van 9 jaar. De vraag stelt zich dan ook of het mogelijk is om de huurovereenkomst voor een pop-up winkel buiten de handelshuurwetgeving op te maken.

Antwoord: 

Verder lezen?