Kunnen de leden van de raad van mede-eigendom in de uitvoering van hun opdracht aansprakelijk worden gesteld?

De raad van mede-eigendom heeft als opdracht erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert. In de eerste plaats bestaat de taak van de raad van mede-eigendom er dan ook in om toezicht uit te oefenen op het beheer van de syndicus. Daarnaast kan de raad van mede-eigendom ook bepaalde bevoegdheden gedelegeerd krijgen door een beslissing van de algemene vergadering. De vraag rijst of de leden van raad van mede-eigendom in de uitvoering van hun opdracht aansprakelijk kunnen worden gesteld?

Antwoord: 

Verder lezen?