Mag een mede-eigenaar zijn advocaat meenemen naar de algemene vergadering?

Tegenover het besloten karakter van de algemene vergadering staat het recht van eenieder op bijstand van een advocaat. De vereniging van mede-eigenaars is met andere woorden verplicht om de advocaat of technisch raadsman toegang te geven tot de vergadering. Wel zal de advocaat zich in principe moeten beperken tot een ‘stille’ bijstand in die zin dat hij zijn cliënt kan adviseren (in het oor fluisteren), maar niet zelf het woord kan nemen op de vergadering.

Antwoord: 

Verder lezen?