Wanneer betaalt de verkoper een meerwaardebelasting op de verkoop van zijn woning?

Voor particulieren is de gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop van een onroerend goed normaal gezien niet belastbaar. In bepaalde gevallen is toch een (meerwaarde)belasting verschuldigd. Of de verkoper belast wordt en tegen welk tarief, hangt af van de termijn waarbinnen het onroerend goed wordt verkocht. Het maakt ook een verschil of het om een huis of een grond gaat. En of de verkoper het onroerend goed gekocht heeft, dan wel geërfd heeft of door schenking heeft verkregen.

Antwoord: 

Verder lezen?