Wanneer is een functiewijziging vergunningsplichtig?

Niemand mag zonder voorafgaande vergunning de hoofdfunctie van een gebouw volledig of gedeeltelijk wijzigen als de Vlaamse regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft bestempeld (art. 4.2.1 VCRO). Een functiewijziging is dus in beginsel niet vergunningsplichtig, behalve wanneer de Vlaamse regering daartoe anders heeft beslist.

Antwoord: 

Verder lezen?