Wanneer en hoe kan de huurprijs herzien worden in geval van handelshuur?

Bij woninghuur kunnen partijen niet zomaar onderling en op elk ogenblik onderling afspreken om de huurprijs te herzien. Hoe is dit geregeld in geval van handelshuur? Is het ook mogelijk om bij handelshuur overeen te komen om in een eerste periode een lagere huurprijs te betalen om daarna een terug te vallen op de eigenlijke huurprijs die hoger ligt? 

Antwoord: 

Verder lezen?