Wanneer kan ik mijn woning nog verkopen onder het BTW-stelsel ?

Is je woning nieuw, dan kan je ervoor kiezen om de woning met btw te verkopen (='met toepassing van het btw-regime') tenzij je  er beroepshalve toe verplicht bent. De ouderdom van een woning wordt bepaald door de eerste ingebruikname. Dat is de datum waarop zij voor de eerste maal bewoond of gebruikt werd. Een woning is nieuw wanneer zij uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikname of de eerste inbezitneming wordt geleverd.

Antwoord: 

Verder lezen?