Wanneer kan men zich op overmacht beroepen bij het niet-voldoen aan de domiciliëringsplicht en de bewoningsplicht voor het klein beschrijf?

Om te kunnen genieten van het klein beschrijf moeten de kopers zich ertoe verbinden om zich in te schrijven in het bevolkingsregister op het adres van de aangekochte woning binnen drie jaar na de aktedatum (domiciliëringsvoorwaarde). Die inschrijving moeten zij vervolgens drie jaar lang onafgebroken behouden (bewoningsvoorwaarde). Deze voorwaarden garanderen dat de bescheiden woning effectief dienst zal doen als gezinswoning. Hiernaast zijn overigens nog andere voorwaarden verbonden aan het klein beschrijf, waar we hieronder niet nader op ingaan.

Antwoord: 

Verder lezen?