Wanneer verjaart de vordering tot indexering van de huurprijs?

In huurcontracten wordt vaak voorzien dat de huurprijs kan worden aangepast aan de kosten van levensonderhoud. In dat geval moet de indexering gebeuren binnen het wettelijk kader voorzien in artikel 1728bis BW. In de praktijk komt het soms voor dat een verhuurder vergeet de indexaanpassing te vragen. Is men als verhuurder dan in de mogelijkheid om deze indexaanpassing alsnog op te eisen?

Antwoord: 

Verder lezen?