Wat als de koper na de verkoop een extra voorwaarde wenst in te lassen?

Stel: een kandidaat-koper en verkoper zijn het eens over de verkoop van een onroerend goed, maar op het moment dat de onderhandse akte dient te worden ondertekend, wenst de koper een extra voorwaarde in te lassen in het compromis. Wat dan?

Antwoord: 

Verder lezen?