Wat als de lift niet tijdig gemoderniseerd is?

Met het koninklijk besluit van 10 december 2012 is er duidelijkheid gekomen met betrekking tot de modernisering van de liften, in het bijzonder met betrekking tot het tijdspad van de modernisering. Zo werden de termijnen voor de modernisering van de liften overeenkomstig de veiligheidsaspecten vastgelegd in functie van het jaar van inbedrijfstelling van de lift. De eerste deadline voor de liften in werking gesteld vanaf 1 april 1984 is verstreken op 31 december 2014. Wat als de lift niet tijdig gemoderniseerd is? Staan daar sancties tegenover? Het antwoord is 'ja'. De FOD Economie heeft een reeks van sancties voorzien die - na opstelling van een proces-verbaal - zullen worden toegepast bij overtreding van de reglementering.

Antwoord: 

Verder lezen?