Wat als je woning getroffen wordt door een rooilijn?

Een rooilijn is de grens tussen de openbare weg en een aangrenzende eigendom. Het doel ervan is te beletten dat op de openbare weg bouwwerken worden opgericht. Een rooilijn is géén bouwlijn! Een bouwlijn is de onzichtbare lijn die bepaalt vanaf waar de woning mag gebouwd worden.

Antwoord: 

Verder lezen?