Wat bij onenigheid met de administratie bij het vaststellen van het KI?

De vastgoedfiscaliteit in België is voor een belangrijk deel gebaseerd op het kadastraal inkomen, een fictief bedrag dat in theorie overeen zou moeten komen met het gemiddeld normaal netto-inkomen dat het onroerend goed tijdens één jaar aan zijn eigenaar opbrengt. Het kadastraal inkomen geldt als de belastbare basis voor de berekening van de onroerende voorheffing en voor het belasten van de huurinkomsten in de personenbelasting, wanneer het goed niet voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt. Maar wat als de eigenaar van mening is dat het vastgestelde kadastraal inkomen te hoog ligt?

Antwoord: 

Verder lezen?