Wat indien de algemene vergadering van mede-eigenaars niet in aantal is?

Indien een algemene vergadering niet het vereiste aanwezigheidsquorum bereikt om rechtsgeldig te beraadslagen, moet de syndicus een tweede algemene vergadering bijeenroepen. Een tweede algemene vergadering kan na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen en rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn. De agenda van de tweede vergadering moet ongewijzigd blijven. Indien er wijzigingen aan de agenda worden gebracht (uitgezonderd een rechtzetting of verbetering), spreekt men over een eerste uitnodiging en moet het aanwezigheidsquorum opnieuw worden bereikt. Voor de tweede vergadering moeten er daarenboven nieuwe volmachten worden gegeven.

Antwoord: 

Verder lezen?