Wat met de erfbelasting indien bij de verkoop van een geërfde woning een meerwaarde gerealiseerd werd?

Wie als erfgenaam een via erfenis verkregen woning verkoopt, dient de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Als de verkregen verkoopprijs de destijds in de successieaangifte geschatte waarde te ver overstijgt, kan de fiscus nog behoorlijk moeilijk doen.

Antwoord: 

Verder lezen?