Wat moet je als vastgoedmakelaar verplicht vermelden op je website?

Met het Wetboek van economisch recht legt de wetgever aan de vastgoedmakelaar de verplichting tot specifieke vermeldingen op zijn of haar website op te nemen. Welke informatie moet de vastgoedmakelaar nu juist op zijn website vermelden?

Antwoord: 

In het Wetboek van economisch recht werd het Boek XII “Recht van de elektronische economie” ingevoegd. Dit boek behandelt juridische aspecten van de informatiemaatschappij. Ook voor de vastgoedmakelaar houdt dit bepaalde verplichtingen in, in het bijzonder met betrekking tot specifieke vermeldingen op de website.

Volgens de wetgeving, in het bijzondere art. XII.6.§1 van de Wet van 15 december 2013, ben je als vastgoedmakelaar verplicht om onderstaande zaken op je website te vermelden.

 • naam of handelsnaam;
 • geografische adres waar de dienstverlener is gevestigd;
 • telefoon, fax, e-mailadres;
 • ondernemingsnummer (KBO);
 • het adres van het BIV: “Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel”;
 • beroepstitel: "vastgoedmakelaar-bemiddelaar" en/of "vastgoedmakelaar-syndicus", gevolgd door het BIV-nummer;
 • vermelding van het land waar de erkenning is toegekend (België dus);
 • verwijzing naar de BIV-plichtenleer (dit kan met een link op je eigen website, zie hieronder).
 • BTW-identificatienummer, tenzij vrijgesteld (BE …)

Verwijzing naar BIV-plichtenleer

Eén van de verplichte vermeldingen is daarbij de verwijzing naar de BIV-plichtenleer.  Om te voldoen aan de verplichting kan één van de volgende vermeldingen worden opgenomen, telkens met een link naar de BIV-plichtenleer. Hierbij vind je tevens de bijgaande codes voor de vermelding op de website.

 • Onderworpen aan de deontologische code van het BIV

Onderworpen aan de <a href=”http://www.biv.be/plichtenleer” title=”plichtenleer van de erkende vastgoedmakelaar”>deontologische code van het BIV</a>

 • BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

<a href=”http://www.biv.be/plichtenleer” title=”deontologische code van het BIV”> BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus</a>

 • Als erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar onderworpen aan de BIV-plichtenleer

Als erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar onderworpen aan de <a href=”http://www.biv.be/plichtenleer” title=”Deontologie van de vastgoedmakelaar”>BIV-plichtenleer</a>

 • Onderhevig aan de plichtenleer van de vastgoedmakelaar

Onderhevig aan de <a href=”http://www.biv.be/plichtenleer” title=”BIVdeontologie”>plichtenleer van de vastgoedmakelaar </a>

Aandachtspunt: Als ‘kern van het markttoezicht’ voert de economische inspectie controles uit op de correcte toepassing van verschillende reglementeringen waaronder onder meer de verplichte vermeldingen op de website.

Share: 
Lees ook