Wat moet je weten over de bezitsvoorwaarde voor het klein beschrijf en het abattement?

Het abattement (standaard- en bijabattement) en het klein beschrijf zijn gunstmaatregelen gericht op de aankoop van de enige gezinswoning. Dat verklaart waarom voor beide de voorwaarde geldt dat de koper(s) nog niet voor de geheelheid eigenaar mogen zijn van een ander onroerend goed ‘dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning wordt aangewend of bestemd is’. Hoewel deze bezitsvoorwaarde voor beide gunstmaatregelen identiek lijkt, zijn er toch enkele belangrijke nuanceverschillen.

Antwoord: 

Verder lezen?