Wat moet je weten over de gewijzigde bijzondere informatieplicht VCRO?

De VCRO, voluit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, bevat een aantal informatieverplichtingen die gelden bij de verkoop en verhuur van een onroerend goed voor meer dan 9 jaar. Deze informatieverplichting rust mede op de vastgoedmakelaar, die publiciteit voert voor het te verkopen onroerend goed en die de onderhandse verkoopovereenkomst opmaakt. De uitgebreide informatieplicht, zoals opgenomen in de artikelen 5.2.5 en 5.2.6 VCRO, moet gerespecteerd worden indien de gemeente waar het onroerend goed is gelegen, over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister beschikt. Recent werd deze bijzondere informatieplicht inhoudelijk op een aantal vlakken gewijzigd. Wat moet je hierover weten?

Antwoord: 

Verder lezen?