Wat moet je weten over het conformiteitsattest?

Het conformiteitsattest is een bewijs dat de woning aan de kwaliteitsnormen voldoet conform het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. Het attest is in principe niet verplicht, maar het geeft de verhuurder wel extra zekerheid. Het bevestigt dat de woning aan de Vlaamse kwaliteitsnormen voldoet inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit. Doordat de woning voldoet aan de reglementair bepaalde veiligheids- en gezondheidseisen krijgen de huurders een positief signaal. Het conformiteitsattest kan zowel door verhuurders van gewone huurwoningen als van kamerwoningen worden aangevraagd. De gemeente kan bovendien in een gemeentelijke verordening de afgifte van een verhuurvergunning koppelen aan de afgifte van het conformiteitsattest.

Antwoord: 

Verder lezen?