Wat moet je weten wanneer een koper failliet gaat tussen het moment van het sluiten van het compromis en de notariële akte?

Stel: er wordt een compromis gesloten tussen koper en verkoper en de koper betaalt een voorschot of een waarborg. Tussen het compromis en het verlijden van de notariële akte gaat de koper echter failliet. Wat gebeurt er dan met het voorschot of de waarborg?

Antwoord: 

Verder lezen?