Wat zegt de wet over de vorm van een pachtovereenkomst?

Kan een pachtovereenkomst mondeling tot stand komen? Of moet de pachtovereenkomst schriftelijk opgemaakt worden? En in het laatste geval, volstaat dan een onderhands geschrift of is een authentieke akte aangewezen?

Antwoord: 

Verder lezen?