Wat zijn de aandachtspunten bij de verkoop van een verpacht onroerend goed?

Als vastgoedmakelaar kan men ingeschakeld worden om te bemiddelen bij de verkoop van een onroerend goed, dat werd verpacht. Is de Pachtwet van toepassing, dan heeft dit een aantal belangrijke consequenties. Als vastgoedmakelaar is het dan ook van groot belang om hiervoor aandachtig te zijn en de noodzakelijke stappen tijdens het bemiddelingsproces te ondernemen.

Antwoord: 

Verder lezen?