Wat zijn de aandachtspunten bij (ver)kopen door gehuwden, feitelijk en wettelijk samenwonenden?

Bij (verkoop)bemiddeling zal de vastgoedmakelaar aandacht moeten hebben voor het familiaal statuut van zijn opdrachtgevers en kandidaat-kopers. Bovendien zal de vastgoedmakelaar ook rekening moeten houden met de aard van het onroerend goed, dat het voorwerp uitmaakt van de vastgoedtransactie. Onderstaand nog even de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Antwoord: 

Verder lezen?