Wat zijn de bijzondere woonvormen vastgelegd door de Brusselse Huisvestingscode?

De wijzes van wonen alsook de types van woningen evolueren voortdurend. Om in te spelen op deze realiteit en een wettelijk bestaan te geven aan deze verschillende types van huisvesting, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillende concepten in de wettekst van de Huisvestingscode goedgekeurd op 11 juli 2013 ingevoegd.

Antwoord: 

Verder lezen?