Wat zijn de mogelijke gevolgen van een verkeerd gebruik van de termen mandaat en bemiddelingsopdracht?

Hoewel de begrippen opdracht en mandaat in de praktijk vaak door elkaar gebruikt worden, dekken ze beide een volledig andere lading. De bemiddelingsopdracht wordt juridisch aanzien als een verhuring van diensten, waarbij de vastgoedmakelaar zich ertoe verbindt om alle redelijke inspanningen te leveren om vb. een koper voor een onroerend goed te vinden. De opdracht beperkt zich dus tot het stellen van louter feitelijke handelingen (voeren van publiciteit, onderhandelingen,…). Een mandaat daarentegen gaat veel verder en geeft aan de vastgoedmakelaar de bevoegdheid om vb. in naam en voor rekening van de verkoper de verkoop te sluiten door ondertekening van het compromis. Wat zijn nu de mogelijke praktische gevolgen van een verkeerd gebruik van de term mandaat? We zetten de belangrijkste principes op een rij.

Antwoord: 

Verder lezen?