Wat zijn de vervroegde beëindigingsmogelijkheden voor de verhuurder in geval van handelshuur?

De verhuurder kan een handelshuurovereenkomst enkel vervroegd opzeggen onder strikte voorwaarden. Zo zal dit enkel mogelijk zijn indien die mogelijkheid expliciet werd voorzien in de handelshuurovereenkomst.De handelshuurwet voorziet tevens dat zo’n vervroegde opzegging niet zómaar kan. Enkel voor zeer specifiek bepaalde redenen, die ook effectief moeten worden uitgevoerd, kan opgezegd worden. Inbreuken tegen deze wettelijke voorschriften kan zware financiële consequenties hebben.

Antwoord: 

Verder lezen?