Welke info mag de syndicus meedelen zonder de privacy te schenden?

Vandaag de dag wordt de syndicus in de uitvoering van beheersactiviteiten meer en meer geconfronteerd met de vraag van mede-eigenaars om de contactgegevens van de andere mede-eigenaars mee te delen. Overeenkomstig de wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 moet de syndicus op eerste verzoek van de mede-eigenaar een lijst met de namen, de adressen, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars bezorgen. Over de vrijgave van e-mailadressen en/of gsm-nummers geeft de wet geen duidelijkheid. De syndicus zal geval per geval moeten beoordelen.

Antwoord: 

Verder lezen?