Welke kosten zijn voor de nieuwe mede-eigenaar bij de overdracht van een kavel?

De wetgever is duidelijk over voor welke kosten de nieuwe mede-eigenaar bij de overdracht moet opdraaien en vanaf welk ogenblik. Voor de gewone lasten geldt het criterium van de effectieve ingebruikname van de gemeenschappelijke delen. Voor de bijdrage in de buitengewone lasten kunnen de partijen vrij afspreken, zo niet betaalt de nieuwe mede-eigenaar deze lasten. De buitengewone lasten en de oproepen tot kapitaalinbreng, waartoe de algemene vergadering van mede-eigenaars beslist tussen de datum van de compromis en deze van de authentieke akte, zijn voor de nieuwe mede-eigenaar die over een volmacht beschikte om aan de beraadslagingen deel te nemen.

 

Antwoord: 

Verder lezen?