Welke zijn de gevolgen van de nieuwe woonbonus voor hypothecaire leningen?

De laatste maanden is er heel wat te doen geweest over de hervorming van de woonbonus die vanaf 2015 wordt overgeheveld van federaal naar gewestelijk niveau. In het Vlaamse regeerakkoord van 23 juli 2014 worden de krachtlijnen uiteengezet, hoewel lang niet alle details nu al duidelijk zijn. In dit artikel proberen we toch al een korte stand van zaken te geven, natuurlijk onder voorbehoud van de definitieve decretale regeling. 

 

Antwoord: 

Verder lezen?