Welke zijn de regels inzake de doorstroming van huurders tussen verschillende soorten woningen bij sociale huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

De regels inzake de strijd tegen de onderbezetting in sociale woningen in het Brusselse gewest worden hernomen in de Ordonnantie van 11 juli 2013 houdende de Huisvestingscode. De Huisvestingscode voorziet dat, indien een woning onaangepast is omdat ze over minstens twee kamers te veel beschikt, de sociale huisvestingsmaatschappij aan de bewoners een andere aangepaste woning (met een gelijkaardig comfort en gelegen in dezelfde gemeente of in een straal van 5 kilometer) moet voorstellen.

Antwoord: 

Verder lezen?