Wie moet op de algemene vergadering worden uitgenodigd en wie ervan verwittigd worden?

Het is op de algemene vergadering dat de mede-eigenaars met elkaar overleggen en beslissingen nemen in het belang van de vereniging. De algemene vergadering is het ultieme beslissingsorgaan binnen de mede-eigendom. Om de rechtsgeldigheid van de algemene vergadering niet in het gedrang te brengen is het van groot belang dat de juiste mensen op de vergadering worden uitgenodigd en worden verwittigd.

Antwoord: 

Verder lezen?