Modeldocumenten - Vlaanderen

Op CIBweb vind je meer dan 900 modeldocumenten, opgesteld door de CIB studiedienst. Vragen of opmerkingen in verband met de CIB-modelcontracten kunnen aan de CIB studiedienst gesteld worden via modeldocumenten@cib.be. Voor vragen met betrekking tot concrete dossiers kunnen CIB-leden terecht bij de provinciale advocaten van CIB Vlaanderen.

De partijen worden nadrukkelijk verzocht vooraleer te ondertekenen, alle open plaatsen aandachtig in te vullen. CIB Vlaanderen is geenszins verantwoordelijk voor het gebruik dat de partijen van dit formulier maken. Deze documenten zijn eigendom van het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen. Elke, zelfs gedeeltelijke nadruk van deze teksten is verboden.

Er is sedert 2013 een samenwerkingsprotocol afgesproken tussen CIB Vlaanderen en VlaNot (de Vlaamse Raad van het Notariaat) voor wat betreft het compromis in Vlaanderen. De tekst van het protocol is terug te vinden onder de rubriek verkoop/Nederlands zijnde modeldocument 121VN.

 

Document nummer Titel Regio
001VD Checkliste für vorvertragliche Informationen Verkaufsvermittlung - ausserhalb des Geschäftsraums
Vlaanderen
001VE Checklist for pre-contractual information salesmediation - off - premises contract
Vlaanderen
001VF Check-list informations précontractuelles vente - hors établissement
Vlaanderen
001VN Checklist precontractuele informatieplicht verkoop- buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
002VF Check-list informations précontractuelles location - hors établissement
Vlaanderen
002VN Checklist precontractuele informatieplicht - verhuur - buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
003VF Modèle de formulaire de rétractation
Vlaanderen
003VN Modelformulier herroeping
Vlaanderen
004VF Check-list informations précontractuelles convention de régisseur - hors établissement
Vlaanderen
004VN Checklist precontractuele informatie rentmeesterschapsovereenkomst - Buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
005VD-A Exklusiver Auftrag zur Vermittlung des Verkaufs einer Immobilie - nicht außerhalb des geschäftsraumes

update nav GDPR in revisie en vertaling

Vlaanderen
005VD-B Exklusiver Auftrag zur Vermittlung des Verkaufs einer Immobilie - außerhalb des geschäftsraumes

Update nav GDPR in revisie en vertaling

Vlaanderen
005VE-A Exclusive assignment to act as intermediary for the sale of a real estate property
Vlaanderen
005VE-B Exclusive assignment to act as intermediary for the sale of a real estate property
Vlaanderen
005VF-A Mission exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Vlaanderen
005VF-B Mission exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Vlaanderen
005VF-C Mission exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Vlaanderen
005VN-A Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij verkoop van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
005VN-B Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij verkoop van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
005VN-C Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij verkoop van een onroerend goed met een niet-consument
Vlaanderen
006VD-A Ko-exklusiver Auftrag zur Vermittlung des Verkaufs einer Immobilie - nicht außerhalb des geschäftsraumes

update nav GDPR in revisie en vertaling

Vlaanderen
006VD-B Ko-exklusiver Auftrag zur Vermittlung des Verkaufs einer Immobilie - außerhalb des geschäftsraumes

update nav GDPR in revisie en vertaling

Vlaanderen
006VE-A Co-exclusive assignement to act as intermediary for the sale of a real estate property
Vlaanderen
006VE-B Co-exclusive assignement to act as intermediary for the sale of a real estate property
Vlaanderen
006VF-A Mission co-exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Vlaanderen
006VF-B Mission co-exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Vlaanderen
006VF-C Mission co-exclusive de courtage de vente d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Vlaanderen
006VN-A Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
006VN-B Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
006VN-C Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een onroerend goed met een niet consument
Vlaanderen
007VF-A Mission exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Vlaanderen
007VF-B Mission exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Vlaanderen
007VF-C Mission exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Vlaanderen
007VN-A Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
007VN-B Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
007VN-C Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een niet-consument
Vlaanderen
008VF-A Mission exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Vlaanderen
008VF-B Mission exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Vlaanderen
008VF-C Mission exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Vlaanderen
008VN-A Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
008VN-B Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
008VN-C Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een niet-consument
Vlaanderen
009VF-A Mission co-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Vlaanderen
009VF-B Mission co-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Vlaanderen
009VF-C Mission co-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Vlaanderen
009VN-A Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
009VN-B Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
009VN-C Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed met een niet-consument
Vlaanderen
010VF Mission exclusive de courtage de vente d'un fonds de commerce
Vlaanderen
010VN Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een handelszaak
Vlaanderen
011VF Mission co-exclusive de courtage de vente d'un fonds de commerce
Vlaanderen
011VN Co-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een handelszaak
Vlaanderen
012VF Check-list informations précontractuelles courtage d'achat - hors établissement
Vlaanderen
012VN Checklist precontractuele informatie aankoopbemiddeling - Buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
013VF-A Mission exclusive de recherche d'un bien à louer avec un consommateur - pas hors établissement
Vlaanderen
013VF-B Mission exclusive de recherche d'un bien à louer avec un consommateur - hors établissement
Vlaanderen
013VF-C Mission exclusive de recherche d'un bien à louer avec un non-consommateur
Vlaanderen
013VN-A Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
013VN-B Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
013VN-C Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een niet-consument
Vlaanderen
014VF Check-list informations précontractuelles courtage de location - hors établissement
Vlaanderen
014VN Checklist precontractuele informatie huurbemiddeling - Buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
016VF-A Mission non-exclusive de de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - Pas hors l'espace de vente
Vlaanderen
016VF-B Mission non-exclusive de de vente d'un bien immobilier avec un consommateur - Hors l'espace de vente
Vlaanderen
016VF-C Mission non-exclusive de vente d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Vlaanderen
016VN-A Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verkoop van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
016VN-B Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verkoop van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
016VN-C Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verkoop van een onroerend goed met een niet-consument
Vlaanderen
017VF-A Mission non-exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Vlaanderen
017VF-B Mission non-exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Vlaanderen
017VF-C Mission non-exclusive de courtage d'achat d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Vlaanderen
017VN-A Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
017VN-B Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
017VN-C Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de aankoop van een onroerend goed met een niet-consument
Vlaanderen
018VF-A Mission non-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - pas hors établissement
Vlaanderen
018VF-B Mission non-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un consommateur - hors établissement
Vlaanderen
018VF-C Mission non-exclusive de courtage de location d'un bien immobilier avec un non-consommateur
Vlaanderen
018VN-A Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verhuur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
018VN-B Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verhuur van een onroerend goed met een consument - Buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
018VN-C Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de verhuur van een onroerend goed met een niet consument
Vlaanderen
019VF-A Mission non-exclusive de recherche d'un bien à louer avec un consommateur - pas hors établissement
Vlaanderen
019VF-B Mission non-exclusive de recherche d'un bien à louer avec un consommateur - hors établissement
Vlaanderen
019VF-C Mission non-exclusive de recherche d'un bien à louer avec un non-consommateur
Vlaanderen
019VN-A Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
019VN-B Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
019VN-C Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling bij de huur van een onroerend goed met een niet-consument
Vlaanderen
020VF Mission non-exclusive de courtage de vente d'un fonds de commerce
Vlaanderen
020VN Niet-exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verkoop van een handelszaak
Vlaanderen
100VF Offre d'achat (en général)
Vlaanderen
101VF Offre d'achat d'un appartement
Vlaanderen
101VN Aanbod tot aankoop appartement
Vlaanderen
102VF Offre d'achat d'un appartement en construction
Vlaanderen
102VN Aanbod tot aankoop appartement in opbouw
Vlaanderen
103VF Option d'achat (en général)
Vlaanderen
103VN Optie tot aankoop algemeen
Vlaanderen
104VF Option d'achat d'un appartement
Vlaanderen
104VN Optie tot aankoop appartement
Vlaanderen
105VF Option d'achat d'un appartement en construction
Vlaanderen
105VN Optie tot aankoop van een appartement in opbouw
Vlaanderen
106VD Privater Verkaufsvertrag
Vlaanderen
106VE Private sales agreement
Vlaanderen
106VF Contrat de vente sous seing privé
Vlaanderen
106VN Onderhandse verkoopovereenkomst
Vlaanderen
107VD Privater Verkaufsvertrag für ein Appartement
Vlaanderen
107VE Private sales agreement apartment
Vlaanderen
107VF Contrat de vente sous seing privé d'un appartement
Vlaanderen
107VN Onderhandse verkoopovereenkomst appartement
Vlaanderen
110VD Privater Verkaufsvertrag für ein Grundstück
Vlaanderen
110VE Private sales agreement land
Vlaanderen
110VF Contrat de vente sous seing privé d'un terrain
Vlaanderen
110VN Onderhandse verkoopovereenkomst grond
Vlaanderen
111VF Compromis de vente en rente viagère
Vlaanderen
111VN Verkoopovereenkomst op lijfrente
Vlaanderen
112VD Vertrag über die gütliche annulierung oder nichtigkeit eines privaten Verkaufsvertrags
Vlaanderen
112VE Agreement for the amicable dissolution or cancellation of a private sales agreement
Vlaanderen
112VF Contrat de dissolution à l'amiable ou d'annulation d'un compromis
Vlaanderen
112VN Overeenkomst tot minnelijke ontbinding of vernietiging van een compromis
Vlaanderen
114VF Contrat de promesse temporaire réciproque de vente / d'achat (pas Loi Breyne)
Vlaanderen
114VN overeenkomst van tijdelijke wederzijdse verkoop/aankoopbelofte (geen wet breyne)
Vlaanderen
115VF Compromis de vente sous seing privé habitation sur plan ou en construction - un vendeur
Vlaanderen
115VN Onderhandse verkoopovereenkomst woning op plan of in aanbouw - één verkoper
Vlaanderen
116VF Compromis de vente sous seing privé habitation sur plan ou en construction - deux vendeurs
Vlaanderen
116VN Onderhandse verkoopovereenkomst woning op plan of in aanbouw - twee verkopers
Vlaanderen
117VF Compromis de vente sous seing privé appartement sur plan ou en construction - un vendeur
Vlaanderen
117VN Onderhandse verkoopovereenkomst appartement op plan of in aanbouw - één verkoper
Vlaanderen
118VF Compromis de vente sous seing privé appartement sur plan ou en construction - deux vendeurs
Vlaanderen
118VN Onderhandse verkoopovereenkomst appartement op plan of in aanbouw - twee verkopers
Vlaanderen
120VF Convention de remise des clés du bien avant la passation de l'acte authentique de vente
Vlaanderen
120VN Overeenkomst tot overdracht van de sleutels van het onroerend goed voor het verlijden van de notariële akte van verkoop
Vlaanderen
201VF Lettre de résiliation par le bailleur - Bail de résidence principale de maximum 3 ans - à l'échéance du terme
Vlaanderen
201VN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst van max. 3 jaar naar aanleiding van het einde van de huurperiode
Vlaanderen
202VF Lettre de résiliation par le bailleur - Bail de résidence principale de 9 ans - à l'échéance du terme
Vlaanderen
202VN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst van 9 jaar n.a.v. het einde van de huurperiode
Vlaanderen
203VF Lettre de résiliation par le bailleur - Bail de résidence principale de 9 ans - pour usage personnel
Vlaanderen
203VN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst van 9 jaar wegens persoonlijk gebruik
Vlaanderen
204VF Lettre de résiliation par le bailleur - Bail de résidence principale de 9 ans - pour cause de travaux
Vlaanderen
204VN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst van 9 jaar opzegging wegens werken
Vlaanderen
205VF Lettre de renon par le bailleur bail de résidence principale sans motif
Vlaanderen
205VN Opzegbrief door verhuurder woninghuurovereenkomst zonder motief
Vlaanderen
206VF Lettre du bailleur au locataire suite à une contestation ou à un paiement tardif des frais et charges de la copropriété
Vlaanderen
206VN Brief verhuurder aan huurder naar aanleiding van een betwisting of laattijdige betaling van de kosten en lasten mede-eigendom
Vlaanderen
207VF Lettre d'un nouveau proprétaire à un locataire
Vlaanderen
207VN Brief nieuwe eigenaar aan huurder
Vlaanderen
208VE Lease in accordance with Belgian civil law in the Flemish region
Vlaanderen
208VF Contrat de bail de droit commun
Vlaanderen
208VN Huurovereenkomst naar gemeen recht
Vlaanderen
209VE Lease for a main residence in the Flemish region
Vlaanderen
209VF Contrat de bail d’habitation (résidence principale)
Vlaanderen
209VN Woninghuurovereenkomst
Vlaanderen
210VF Contrat de bail pour un garage, un box ou un emplacement de stationnement
Vlaanderen
210VN Huurovereenkomst voor een garage, autobox of autostaanplaats
Vlaanderen
211VF Exemple d'état des lieux d'entrée - bail
Vlaanderen
211VN Voorbeeld ingaande plaatsbeschrijving huur
Vlaanderen
212VF Contrat de bail de rénovation pour une résidence principale
Vlaanderen
212VN Renovatiehuurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats
Vlaanderen
213VE Commercial lease for the Flemish region
Vlaanderen
213VF Contrat de bail commercial
Vlaanderen
213VN Handelshuurovereenkomst
Vlaanderen
217VF Demande d'indexation du loyer (résidence principale)
Vlaanderen
217VN Verzoek tot indexatie van de huurprijs (hoofdverblijfplaats)
Vlaanderen
219VD Allgemeine Bedingungen die touristische Vermietung der Ferienwohnungen an der Küste
Vlaanderen
219VF Conditions générales régissant la location touristique de résidences de vacances au littoral
Vlaanderen
219VN Algemene voorwaarden toepasselijk op de toeristische verhuur van vakantiewoningen aan de Kust
Vlaanderen
221VF État des lieux de sortie
Vlaanderen
221VN Plaatsbeschrijving bij einde huur
Vlaanderen
222VE Candidate-lessee information sheet
Vlaanderen
222VF Fiche d'informations candidat locataire
Vlaanderen
222VN Inlichtingenfiche kandidaat huurder
Vlaanderen
224VF Contrat de bail commercial de courte durée (Pop-up Store)
Vlaanderen
224VN Handelshuur van korte duur (Pop-up store)
Vlaanderen
225VF Convention de résiliation amiable d'un contrat de bail de résidence principale
Vlaanderen
225VN Overeenkomst minnelijke beëindiging van een woninghuurovereenkomst
Vlaanderen
226VF Convention de résiliation amiable d'un contrat de bail de droit commun
Vlaanderen
226VN Overeenkomst minnelijke beëindiging van een huurovereenkomst van gemeen huurrecht
Vlaanderen
227VF Convention de bail à ferme de neuf ans
Vlaanderen
227VN Landpachtovereenkomst voor negen jaar
Vlaanderen
228VF Lettre de résiliation du bailleur concernant un terrain à bâtir tel qu'indiqué dans la convention de bail à ferme
Vlaanderen
228VN Opzegbrief door verpachter betreffende bouwgrond als zodanig opgegeven in de pachtovereenkomst
Vlaanderen
229VF Demande de majoration du fermage
Vlaanderen
229VN Aanvraag tot verhoging van de pachtprijs
Vlaanderen
230VF Promesse unilatérale de location
Vlaanderen
230VN Eenzijdige huurbelofte

Disclaimer: De vastgoedmakelaar die bij de uitvoering van zijn bemiddelingsopdracht tot verhuur gebruik wil maken van het modeldocument “eenzijdige huurbelofte” moet in zijn bemiddelingsopdracht een artikel toevoegen met de titel “Eenzijdige huurbeloftes”. Dat artikel moet de volgende tekst vermelden: “De opdrachtgever verleent een kosteloos mandaat aan de vastgoedmakelaar om in zijn naam en voor zijn rekening eenzijdige huurverbintenissen te ondertekenen, waarin een kandidaat-huurder een optie verleent aan de opdrachtgever. Het mandaat heeft echter geen betrekking op het lichten van de optie zelf, zijnde een bevoegdheid die enkel toekomt aan de opdrachtgever. Partijen komen overeen dat de door de kandidaat-huurder te betalen schadevergoeding bij niet-nakoming van een optieovereenkomst houdende een eenzijdige huurbelofte, bij wijze van beding ten behoeve van een derde in de optieovereenkomst, wordt vrijgegeven aan de vastgoedmakelaar.”

Vlaanderen
231VF Convention d'occupation à titre précaire
Vlaanderen
231VN Bezetting ter bede

VERKLARENDE NOTA

De bezetting ter bede is een rechtsfiguur die door het Hof van Cassatie werd erkend en aanvaard. Het betreft een overeenkomst van precair gebruik, waarbij de eigenaar – bij wijze van gunst – aan een andere persoon het recht verleent om tot wederopzegging toe een bepaald onroerend goed te gebruiken in afwachting dat er aan dit goed zijn definitieve bestemming kan worden gegeven.

Typisch voor de bezetting ter bede is haar voorlopige karakter: de eigenaar verleent de bezetter geen zekerheid op een bepaalde duur; het is slechts een faculteit die aan iemand contractueel wordt verleend tot wederopzeggens toe. Bij correct gebruik kan de eigenaar op elk ogenblik te kennen geven dat hij een einde stelt aan de overeenkomst. Dit blijft immers te allen tijde mogelijk. Ook de bezetter zelf kan op korte termijn het pand verlaten, zonder dat hij een opzeg moet geven indien contractueel voorzien. Vaak wordt er toch een opzeggingstermijn voorzien.

Van een dergelijke overeenkomst kan gebruik worden gemaakt om een tijdelijke situatie te overbruggen. Voorwaarde is dat men zo’n overeenkomst sluit ‘in afwachting van iets’.

Belangrijk is dat in het contract aangegeven wordt welke tijdelijke situatie de aanleiding was voor de bezetting ter bede.

Voor de bezetting wordt er een prijs overeengekomen die met een normale huurprijs kan overeenstemmen. Bij het opstellen van het contract is het van groot belang dat men duidelijk maakt dat het niet de bedoeling was om een huur overeen te komen. Daarom is het van belang het woord ‘huur’ te vermijden. Er wordt dus bv. geen ‘huurprijs’ betaald, maar een ‘bezettingsvergoeding’.

De allerbelangrijkste overweging die bij het gebruik van een model van “bezetting ter bede” indachtig moet gehouden worden, is dat dit model niet “te pas en te onpas” mag gebruikt worden, en al zeker niet kan dienen als een instrument om één van de dwingende huurregimes (handelshuur, pacht of woninghuur) te omzeilen.  Een rechter kan de overeenkomst in zo’n geval immers altijd herkwalificeren, met alle gevolgen van dien.  Bij twijfel over het gebruik van dit document in een concreet geval, valt het aan te raden om verder juridisch advies in te winnen. In elk geval moet de eigenaar zich bewust zijn van de risico’s, die een foutief gebruik van het document met zich kan meebrengen.

Voor een bezetting ter bede is er geen energieprestatiecertificaat (EPC) vereist, noch een bodemattest of een stedenbouwkundig uittreksel.

Vlaanderen
232VF Convention pour la mise à disposition d'un espace de bureau
Vlaanderen
232VN Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een kantoorruimte
Vlaanderen
233VF Contrat de bail de droit commun pour un lieu d’entreposage
Vlaanderen
233VN Huurovereenkomst naar gemeen recht voor een opslagruimte
Vlaanderen
234VF Lettre de renon bail commercial par le bailleur
Vlaanderen
234VN Opzegbrief handelshuur door verhuurder
Vlaanderen
235VF Lettre de demande de renouvellement d'un bail commercial par le preneur
Vlaanderen
235VN Brief aanvraag huurhernieuwing van een handelshuur door de huurder
Vlaanderen
236VF Lettre de refus de renouvellement d'un bail commercial par le bailleur
Vlaanderen
236VN Brief weigering huurhernieuwing van een handelshuur door de verhuurder
Vlaanderen
237VF Convention de départ anticipé de l'un des locataires - bail de résidence principale
Vlaanderen
237VN Overeenkomst bij vroegtijdig vertrek van een van de huurders - woninghuurovereenkomst-
Vlaanderen
238VF Etat des lieux d'entrée
Vlaanderen
238VN Ingaande plaatsbeschrijving
Vlaanderen
239VF Convention de cession d'un bail d'habitation
Vlaanderen
239VN Overeenkomst tot overdracht van een woninghuurovereenkomst
Vlaanderen
244VE Lease for a student
Vlaanderen
244VF Contrat de bail d’habitation pour un étudiant
Vlaanderen
244VN Studentenhuurhovereenkomst
Vlaanderen
300VF Convention entre le syndic et l'association des copropriétaires
Gewijzigd
Vlaanderen
300VN Overeenkomst syndicus van mede-eigendom
Vlaanderen
301VF-A Contrat de régisseur avec un consommateur - pas hors de l'établissement
Vlaanderen
301VF-B Contrat de régisseur avec un consommateur - hors établissement
Vlaanderen
301VF-C Contrat de régisseur avec un non-consommateur
Vlaanderen
301VN-A Overeenkomst van rentmeesterschap - Niet buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
301VN-B Overeenkomst van rentmeesterschap - Buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
301VN-C Overeenkomst van rentmeesterschap met een niet-consument
Vlaanderen
302VF Contrat de travail pour un concierge
Vlaanderen
302VN Arbeidsovereenkomst voor een conciërge
Vlaanderen
303VD Vollmacht für die Miteigentümerversammlung
Vlaanderen
303VF Mandat assemblée générale
Vlaanderen
303VN Volmacht Algemene Vergadering
Vlaanderen
304VF Demande de renseignements en vue d'un acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété d'un lot
Vlaanderen
304VN Informatieverzoek in het kader van de overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht op een kavel onder levenden
Vlaanderen
305VF Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Vlaanderen
305VN Oproeping gewone Algemene Vergadering
Vlaanderen
306VF Convocation à l'assemblée générale sur requête d'un copropriétaire
Vlaanderen
306VN Oproeping Algemene Vergadering op verzoek van een mede-eigenaar
Vlaanderen
307VF Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
Vlaanderen
307VN Oproeping buitengewone Algemene Vergadering
Vlaanderen
308VF Deuxième convocation à l'assemblée générale
Vlaanderen
308VN Oproeping hernieuwde Algemene Vergadering
Vlaanderen
309VF Rappel de paiement au copropriétaire
Vlaanderen
309VN Betalingsherinnering mede-eigenaar
Vlaanderen
310VF Mise en demeure
Vlaanderen
310VN Aangetekende ingebrekestelling mede-eigenaar
Vlaanderen
311VF Rapport de propriété du lot - nouveau copropriétaire
Vlaanderen
311VN Eigendomsverhouding kavel - nieuwe mede-eigenaar
Vlaanderen
312VF Règlement d'ordre intérieur
Vlaanderen
312VN Reglement van interne orde
Vlaanderen
313VF Attestation de transfert
Vlaanderen
313VN Attest van overdracht
Vlaanderen
400VF Contrat de vente d'un fonds de commerce
Vlaanderen
400VN Overeenkomst van verkoop van een handelszaak
Vlaanderen
500VF Contrat de coordination d'un projet de construction
Vlaanderen
500VN Overeenkomst voor coördinatie van een bouwproject
Vlaanderen
501VF Contrat entre le maître d'oeuvre et l'architecte
Vlaanderen
501VN Overeenkomst tussen de bouwheer en de architect
Vlaanderen
502VF Contrat d'entreprise (pas de loi Breyne)
Vlaanderen
502VN Aannemingsovereenkomst (geen Wet Breyne)
Vlaanderen
503VF Contrat d'entreprise selon le principe "à livre ouvert" (pas loi Breyne)
Vlaanderen
503VN Aannemingsovereenkomst volgens het principe 'open boek' (geen Wet Breyne)
Vlaanderen
504VF Contrat de sous-traitance
Vlaanderen
504VN Onderaannemingsovereenkomst
Vlaanderen
505VF Contrat de coordination sécurité
Vlaanderen
505VN Overeenkomst voor veiligheidscoördinatie
Vlaanderen
506VF Contrat de société temporaire (privé)
Vlaanderen
506VN Overeenkomst van tijdelijke vennootschap (private)
Vlaanderen
507VF Contrat de promotion d'échange
Vlaanderen
507VN Ruilpromotieovereenkomst
Vlaanderen
508VF Contrat de superficie et d'option
Vlaanderen
508VN Opstal- en optieovereenkomst
Vlaanderen
509VF Bail emphytéotique
Vlaanderen
509VN Erfpachtovereenkomst
Vlaanderen
510VF Contrat de superficie
Vlaanderen
510VN Opstalovereenkomst
Vlaanderen
511VF Contrat de superficie en vue de la réalisation d'un lotissement
Vlaanderen
511VN Opstalovereenkomst met het oog op de realisatie van een verkaveling
Vlaanderen
512VF Contrat de superficie en vue de la réalisation d'un immeuble à appartements
Vlaanderen
512VN Opstalovereenkomst met het oog op de realisatie van een appartementsgebouw
Vlaanderen
600VF-A Mission de réalisation d'un état des lieux avec un consommateur - pas hors établissement
Vlaanderen
600VF-B Mission de réalisation d'un état des lieux avec un consommateur - hors établissement
Vlaanderen
600VF-C Mission de réalisation d'un état des lieux avec un non-consommateur
Vlaanderen
600VN-A Opdracht tot de opmaak van een plaatsbeschrijving met een consument - Niet buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
600VN-B Opdracht tot de opmaak van een plaatsbeschrijving met een consument - Buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
600VN-C Opdracht tot de opmaak van een plaatsbeschrijving met een niet-consument
Vlaanderen
601VF Checklist informations précontractuelles - mission de réalisation d'un état des lieux - hors établissement
Vlaanderen
601VN Checklist precontractuele informatie opdracht tot opmaak van een plaatsbeschrijving - Buiten de verkoopruimte
Vlaanderen
602VF Rapport d'évaluation
Vlaanderen
602VN Taxatierapport
Vlaanderen
800VF Proposition de charte de collaboration entre agents immobiliers
Vlaanderen
800VN Voorstel van Charter voor samenwerking tussen vastgoedmakelaars
Vlaanderen
801VF Convention de collaboration entre agents immobiliers
Vlaanderen
801VN Overeenkomst voor samenwerking tussen vastgoedmakelaars
Vlaanderen
802VF Convention d'agent sous-traitant
Vlaanderen
802VN Ondermakelaarsovereenkomst
Vlaanderen
803VF Convention de collaboration indépendante
Vlaanderen
803VN Overeenkomst voor zelfstandige samenwerking
Vlaanderen
900VF Modèle rapport d'activité anti-blanchiment
Vlaanderen
900VN Jaarverslag antiwitwas
Vlaanderen
901VF Formulaire d'identification des bénéficiaires effectifs
Vlaanderen
901VN identificatieformulier van de uiteindelijke begunstigden
Vlaanderen
902VF Formulaire d'identification personne physique - client
Vlaanderen
902VN Identificatieformulier natuurlijke persoon - cliënt
Vlaanderen
903VF Formulaire d'identification personne physique - mandataire
Vlaanderen
903VN Identificatieformulier natuurlijke persoon – lasthebber
Vlaanderen
904VF Formulaire d'identification personne morale - structure juridique - client
Vlaanderen
904VN Identificatieformulier rechtspersoon – juridische structuur – Client
Vlaanderen
905VF Formulaire d'identification personne morale - structure juridique - mandataire
Vlaanderen
905VN Identificatieformulier rechtspersoon – juridische structuur – lasthebber
Vlaanderen
906VF Formulaire d'identification des personnes politiquement exposées
Vlaanderen
906VN Identificatieformulier publieke prominente persoon
Vlaanderen
907VF Formulaire d'identification de la partie contractante
Vlaanderen
907VN Identificatieformulier mede contractspartij
Vlaanderen
908VF Formulaire de détermination du niveau de risque
Vlaanderen
908VN Formulier risicobepaling
Vlaanderen
909VF Formulaire - rapport interne d'opérations atypiques
Vlaanderen
909VN Formulier – intern verslag atypische verrichtingen
Vlaanderen
950VF Politique de protection des données
Vlaanderen
950VN Privacy beleid
Vlaanderen
951VF Politique de Cookies
Vlaanderen
951VN Cookies beleid
Vlaanderen
952VF Convention de traitement (entre agent et sous-traitant)
Vlaanderen
952VN Verwerkingsovereenkomst (tussen makelaar en verwerker)
Vlaanderen
953VF Convention de traitement (entre ACP et syndic)
Vlaanderen
953VN Verwerkingsovereenkomst (tussen VME en syndicus)
Vlaanderen
954VF Registre des activités de traitement pour ACP
Vlaanderen
954VN Register voor verwerkingsactiviteiten voor VME
Vlaanderen
955VF Registre des activités de traitement pour agents immobiliers
Vlaanderen
955VN Register voor verwerkingsactiviteiten voor vastgoedmakelaars
Vlaanderen