Aangekochte woning slopen en toch genieten van klein beschrijf

24 oktober 2016
Teaser: 

De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) blijft regelmatig standpunten publiceren waarin de regelgeving inzake registratiebelasting nader wordt toegelicht of geïnterpreteerd. Soms betreft het volledig nieuwe standpunten; soms worden oude standpunten herwerkt, niet zelden na kritiek van fiscalisten. We zoomen in op enkele relevante standpunten. Vandaag: kan een koper genieten van het klein beschrijf of het abattement voor een woning die gesloopt zal worden?

Bewoningsvoorwaarde

Woningkopers die willen genieten van het (bij-)abattement of van het klein beschrijf moeten voldoen aan een bewoningsvoorwaarde.

In het geval van het abattement moeten verkrijgers binnen twee jaar hun hoofdverblijfplaats vestigen op de plaats van het aangekochte goed. Voor het klein beschrijf is de bewoningsvoorwaarde lichtelijk anders: de verkrijger of zijn echtgeno(o)t(e) moet binnen de drie jaar ingeschreven staan in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het verkregen goed.

Belangrijk is dat in geen van beide bewoningsvoorwaarden wordt gesteld dat de belastingplichtige de woning moet bewonen die is aangekocht. De voorwaarde voor het abattement stelt niet dat de hoofdverblijfplaats moet worden genomen in die woning; het kan dus evengoed gaan om een andere woning die op dezelfde plaats is opgericht (na sloop van de aangekochte woning). Bij het klein beschrijf omvat de voorwaarde de effectieve domiciliëring op het adres van het verkregen goed. Opnieuw impliceert dit geenszins dat de domiciliëring moet geschieden in het aangekochte pand. Het kan evengoed gaan om een andere woning die sindsdien op hetzelfde adres is opgericht.

Nieuwe woning op zelfde adres/plaats

Niets in de regelgeving vereist dus dat de belastingplichtige effectief de woning moet bewonen die is aangekocht. Een nieuwe woning die is gebouwd op hetzelfde adres/op dezelfde plaats als de aangekochte woning (die intussen is gesloopt) zal eveneens voldoen, zolang de belastingplichtige tijdig die woning bewoont/er zich domicilieert. Dat heeft de Vlaamse Belastingdienst via het nieuwe standpunt uitdrukkelijk bevestigd.

Een koper kan dus perfect een woning kopen met het voornemen om deze te slopen, vervolgens (tijdig) in de nieuw opgerichte woning intrekken/domiciliëren en de gunstmaatregelen inzake registratiebelasting behouden.

Bron: Vlabel - Standpunt nr. 16087 dd. 20 september 2016.

Share: