Brussels parlement breidt informatieplicht voor makelaars niet verder uit

20 mei 2019
Teaser: 

Goed nieuws voor de Brusselse vastgoedmakelaars: de plenaire commissie van het Brussels parlement verwierp onlangs een voorstel tot ordonnantie om de berekeningsmethoden van de vierkante meters bij de verkoop van wooneenheden in mede-eigendom te harmoniseren. Concreet wilden de indieners van het voorstel een officiële norm bepalen voor de berekening van de privatieve woonoppervlakte en daarnaast de opname van de oppervlakte onder meer verplicht maken in de publiciteit. Maar dat voorstel belandde dus in de prullenmand.

Meer transparantie richting kopers
Het voorstel voor de ordonnatie daterend uit 2016 moest zorgen voor een betere transparantie richting kopers van appartementen in Brussel.

Volgens de indieners van het voorstel van ordonnantie wordt de waarde van een woning beoordeeld aan de hand van verschillende criteria (zoals de ligging van het gebouw, energieprestatie,.....), maar ook en in toenemende mate aan de hand van de privatieve oppervlakte van de woning.

Terwijl er in Parijs een "Carrez-wet" bestaat die duidelijk bepaalt hoe de vierkante meters moeten worden berekend en die de verkoper verplicht om de exacte oppervlakte van het te koop gestelde onroerend goed mee te delen, is er geen wettelijke methode voor de verkoop van woningen in Brussel of een soortgelijke mededelingsplicht.

Officiële norm en opname in publiciteit
De auteurs wilden met dit voorstel van ordonnantie enerzijds een officiële norm bepalen voor de berekening van de privatieve woonoppervlakte en anderzijds de opname verplicht stellen van deze oppervlakte zowel in de publiciteit als in de akten betreffende de verkoop van percelen die bestemd zijn voor bewoning en die deel uitmaken van een mede-eigendom.

Deze nieuwe verplichting zou opgenomen worden in artikel 281 van de CoBAT en zou worden gesanctioneerd door artikel 300, 3° van de CoBAT (d.w.z. voor makelaars, een straf van vijftien dagen tot twee jaar gevangenisstraf en van 500 tot 50.000 euro of slechts één van deze straffen).

Het zou daarbij de verantwoordelijkheid van de door de verkoper ingeschakelde professional zijn om de nieuwe wettelijke berekeningsnorm in acht te nemen bij zijn berekening van de oppervlakte van het te verkopen goed.

Voorstel verworpen
De plenaire commissie van het Brusselse parlement besliste op 22 maart 2019 om dit voorstel tot ordonnantie in de prullenmand te gooien.

Het resultaat is echter dat er tot op vandaag nog steeds geen officiële code voor oppervlaktemetingen bestaat, bij gebrek aan consensus over een geharmoniseerde berekeningsmethode. De BVS-meetpraktijk is niet geofficialiseerd.

Het begrip "oppervlakte" blijft dus afhankelijk van de toepasselijke wetgeving in kwestie. Zo zal het begrip oppervlakte bijvoorbeeld anders worden gedefinieerd in de regelgeving inzake de energieprestatie van gebouwen, die verwijst naar de bruikbare oppervlakte, in de Brusselse Huisvestingscode, die verwijst naar de bewoonbare oppervlakte, in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening die verwijzen naar de bruto vloeroppervlakte, enz.

Share: