CIB: “Korte looptijden populairder dan ooit bij afsluiten woonlening”

23 februari 2015
Teaser: 

Almaar meer Belgen sluiten voor de aankoop van huis een lening af van amper 15 jaar of minder. In 2014 koos bijna de helft (46%) van de kopers voor een woonlening met zo’n korte looptijd. Tegelijkertijd zien we dat er op steeds oudere leeftijd geleend wordt. Dat blijkt uit een analyse van de CIB-studiedienst, die de jaarlijkse cijfers van de Centrale voor het krediet aan particulieren (CKP) onderzocht. Belangrijkste redenen waarom de Belg meer en meer voor kortere looptijden kiest: de weerstand van de banken om leningen met een lange looptijd af te sluiten, het hoge aantal herfinanciëringen, en het feit dat de Belg steeds vaker een bescheiden woning koopt die hij dan in een latere fase inruilt voor z’n droomhuis.

2014 was een recordjaar voor de Belgische hypotheekmarkt: er werden 443.782 hypothecaire kredieten afgesloten, ruim 10% meer dan in het vorige recordjaar 2011. Opvallend is vooral de duidelijke evolutie naar hypothecaire leningen met een kortere looptijd: zo had 46% van de verstrekte kredieten in 2014 een looptijd tot 15 jaar: 27% koos voor een lening tussen 10 en 15 jaar, 19% koos voor een looptijd van minder dan 10 jaar.
 
Drie oorzaken
 
  • CIB Vlaanderen ziet drie oorzaken voor de populairdere kortere looptijden. Eerst en vooral was 2014 – naast het jaar van de woonbonus – ook het jaar van de herfinanciering. Uit de geanalyseerde cijfers blijkt dat in het vierde kwartaal van 2014 meer dan driemaal zoveel (externe) herfinancieringen bij een andere bank werden aangegaan, wat neerkomt op een stijging met 328,41%.
  • Ook de terughoudendheid van de banken om nog langere looptijden toe te staan, speelt een rol. In 2014 had nog slechts 7% van de leningen een looptijd van meer dan 25 jaar. Leningen boven de dertig jaar werden zelfs niet meer toegekend (0,83%). Ter vergelijking : voor de crisis, in 2008, sloot nog 18% een lening tussen 25 en 30 jaar af. 6% van de kredietnemers opteerde toen nog voor een lening van 30 jaar of meer. 
  • Een laatste reden waarom tegenwoordig zoveel korte leningen worden afgesloten, is dat starters op de woningmarkt steeds vaker voor een bescheiden, te renoveren woning kiezen. Die kunnen ze dan in een latere fase - wanneer ze genoeg bijeengespaard hebben -  inruilen om hun droomhuis te verwerven.
Ouder ontlenerspubliek
 
Wat ook opvalt: de leeftijd waarop een gezin of een starter op de woningmarkt een hypothecaire lening aangaat, blijft toenemen. Vorig jaar daalde het aandeel lenende 18 tot 24-jarigen (van 4,67 % naar 3,87%) t.o.v. 2013, terwijl het aandeel 25-34 jarigen (van 32,94 naar 34,76%) - en 35-44-jarigen (van 30,13% naar 31,99%) het voorbije jaar is gestegen. 
De veroudering toont volgens CIB Vlaanderen aan hoe lastig het voor jonge gezinnen en starters geworden is om een eigen woning aan te kopen als gevolg van de strengere kredietverstrekking. Doordat steeds meer eigen inbreng vereist is, blijven meer en meer jongeren langer thuis wonen of zijn ze aangewezen op de private huurmarkt. Nochtans zijn er op dit moment veel te weinig woningen op die huurmarkt.  
 
De vraag moet dan ook worden gesteld in welke mate een streng beleid rond de looptijden op lange termijn houdbaar is, zeker als bijvoorbeeld de rentetarieven opnieuw uit het historische dal zouden opklimmen. CIB Vlaanderen toont zich géén voorstander van excessen, maar meent dat er opnieuw langere looptijden (+25 jaar) moeten worden overwogen. Zeker voor jonge mensen en met het oog op langere loopbanen zou deze piste opnieuw bespreekbaar moeten zijn.

 

Share: